• Činnosť
 • Misie
 • Kalendár akcií
 • Kontakty
 • Stanovy
 • Členstvo
 • Fotogaléria
 • Podporte nás
 • Najkrajším spôsobom podpory KOZA je účasť na akciách. Popri tom, že urobíte niečo užitočné pre zachovanie prírodných hodnôt, osožíte i svojmu zdraviu - telesnému i duševnému. Pracovné akcie sú zároveň bezplatnými kurzami altruizmu, uskromnenia, stavby kuchyne, hry na 5 dierkovú píšťalku (niekedy). Dobrovoľníctvo dokonca dobre vyzerá aj v životopise pri uchádzaní sa o zamestnanie.

  Starší účastníci, otcovia rodín, programátori a ďalší veteráni, zvyknú podporiť našu činnosť poukázaním 2% z dane z príjmu. Ako tvrdí Anino - dobrovoľnícka práca bez nároku na odmenu je vyšším stupňom vzdelávania.

  Príjem z 2% predstavuje pre KOZA Trenčín po dlhé roky jediný zdroj príjmu – v roku 2018 ste poukázali spolu 411€. Ďakujeme! S pomocou týchto zdrojov boli v roku 2018 usporiadané dve jarné ochranárske pracovné víkendovky v prírodných rezerváciach Beckovské skalice a Krasín, dva letné tábory (Bučkova jama a tábor pre rodiny veteránov s deťmi na Grúni) a dve pracovné víkendovky na jeseň na Grúni. V júni sme vyrazili na pomoc prírode do Malých Karpát (Kuchyňa).

  Výdavky KOZA v roku 2018 predstavovali 1170€. Všetka práca pre KOZA Trenčín je na dobrovoľníckom základe, nemáme platených zamestnancov či funkcionárov.

  Venujte nám 2% z daní, alebo aj tri

  "Potvrdenie o zaplatení dane", ktoré Vám vystaví zamestnávateľ, pošlite spolu s "Vyhlásením o poukázaní podielu zaplatenej dane [...] podľa §50" na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska.

  Aj tento rok 2% vedia byť dokonca 3%. Stačí, ak ste odpracovali dobrovoľne aspoň 40 hodín za minulý rok – potvrdenie na požiadanie vystavíme, treba ho priložiť k vyššieuvedeným papierom.

  Ak daňové priznanie podávate sami, do oddielu "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane [...] podľa §50 zákona" potrebujete pre Kozu nasledovné údaje:

  Obchodné meno alebo názov
  Karpatské ochranárske združenie altruistov – KOZA
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo
  Švermova 5, 911 01 Trenčín
  Právna formaIdentifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID)
  občianske združenie34007181/----

  Ďalšie informácie nájdete na rozhodni.sk a tiež dvepercenta.sk.

  POĎAKOVANIE

  KOZA si vysoko cení podporu stoviek jednotlivcov, ktorí jej doteraz pomohli. V roku 2018 nás dobrovoľnou prácou podporili:

  Ďakujeme spoločnosti WebSupport.sk za sponzorovanie webhostingu.